jumpToMain

Franklin-Apotheke

68309 Njemački

Pojedinosti
Realizacija
2020
Kapacitet
14000
Duljina (u metrima)
3,7
Širina (u metrima)
2,4
Visina (u metrima)
3,4
Boja
Kaminrot